Autisme en Informatie Centrum (AIC) Harlingen, Friesland

Het Autisme Informatie Centrum (AIC) is een regionaal informatie- en documentatiecentrum rond 
autisme. Het AIC is er voor mensen met autisme en hun naasten en voor iedereen die meer wil 
weten over autisme, zoals hulpverleners, studenten en mantelzorgers.


De kracht en de eigenheid van het AIC liggen bij:

  • Regionale en lokale informatievoorziening. 
    Mensen met autisme, hun ouders, partners en andere naasten, maar ook hulpverleners, studenten en mantelzorgers vinden steeds meer hun weg naar het AIC voor praktische, op de lokale situatie afgestemde informatie over autisme.

  • Lotgenotencontact
    Ouders, partners, familie van en mensen met autisme zelf ontmoeten elkaar bij het AIC en leren daarbij van elkaars ervaringen bij hun aanpak thuis en bij hun zoektocht naar de juiste hulp. Het AIC wordt bemenst door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij hebben in hun persoonlijke leven en/of hun werk dagelijks met autisme te maken. De vrijwilligers hebben allemaal een basistraining gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Het AIC is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en valt onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur. Verspreid over het land zijn er ca. 30 AIC's.